Solvare
  Nazarethstraat 48a
  5021 VX Tilburg

  MEER GEGEVENS

Welkom bij Solvare

Specialist in groepstrainingen en individuele coaching van alleenstaande vrouwen met kinderen, die gebruik maken van een uitkering. Samen met hen bouwen we aan een betere toekomst.Actie Reactie

Doelgroep

De doelgroep van het traject Actie Reactie bestaat uit alleenstaande vrouwen met kinderen, die gebruik maken van een uitkering. Meestal speelt een ingewikkelde mengeling van problemen de vrouwen parten, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt onoverbrugbaar lijkt. Niets is minder waar, als de deelnemers na enige tijd in staat zijn hun leven op orde te krijgen…

Doelstelling van Actie Reactie

Het doel van het traject is duidelijk: uitstroom. Dat kan geheel of gedeeltelijk zijn. Natuurlijk heeft niet iedere cliënt dezelfde mogelijkheden. Maar elke cliënt heeft de mogelijkheid deel te nemen aan het arbeidsproces. De filosofie van Solvare is klip en klaar:

 • schoon schip maken met praktische problemen (b.v. kinderopvang);
 • inzicht bieden en gedrag aanpassen in financiële mogelijkheden;
 • een evenwicht bereiken tussen doelen van individu en gezin/ familie;
 • een mentale verandering maken die leidt tot het aanpakken van kansen.

Opzet van Actie Reactie

Het traject duurt 13 weken. Solvare houdt vooraf een persoonlijke intake, die kan ook plaatsvinden bij de cliënt thuis. In overleg met de casemanager wordt een persoonlijk doel vastgesteld. Het aantal contacturen loopt op van 9 tot 15 uur per week. In het traject staan de volgende thema’s centraal:

 • Financiële huishouding en risico van schulden (aanpak schulden);
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen);
 • Verkenning van de arbeidsmarkt en bemiddeling (leren presenteren en solliciteren).

Voor mensen met een taalachterstand heeft Solvare Taal, Actie Reactie ontwikkeld!

Individuele coaching

D.m.v. individuele gesprekken begeleidt Solvare mensen, die gebruik maken van een uitkering, richting arbeidsmarkt. Meestal speelt een ingewikkelde mengeling van problemen de deelnemers parten, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt onoverbrugbaar lijkt. Niets is minder waar, als de deelnemers na enige tijd in staat zijn hun leven op orde te krijgen.

Alle aspecten en hulpmiddelen van coaching worden ingezet om de cliënt sterker en weerbaarder te maken voor een succesvolle (terug)keer op de arbeidsmarkt. Communicatie met de opdrachtgever is voor Solvare zeer belangrijk, je kan als opdrachtgever heldere en goede verslaglegging verwachten, evenals een wekelijkse terugkoppeling waar en hoe de cliënt staat in het traject.

Opzet van Individuele Coaching

Solvare houdt vooraf een persoonlijke intake, die kan ook plaatsvinden bij de cliënt thuis. In overleg met de opdrachtgever wordt een persoonlijk doel vastgesteld. Door wekelijkse bijeenkomsten werkt de deelnemer, samen met Solvare, aan het vastgestelde doel.
In het individuele traject staan de volgende thema’s centraal:

 • Financiële huishouding en risico van schulden (aanpak schulden)
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen)
 • Verkenning van de arbeidsmarkt en bemiddeling (leren presenteren en solliciteren).

Budgetteren

D.m.v. groepsgewijze training van 4 bijeenkomsten van 2,5 uur en indien nodig, aangevuld met een individueel gesprek, leert de deelnemer hoe hij/zij om moet gaan met financiën waardoor schulden zelfstandig kunnen worden opgepakt en in de toekomst kunnen worden voorkomen. De groepsgewijze training zal praktisch ingericht worden.

Doelstelling

 • Het organiseren van de financiën en (deels) oplossen van schulden.
 • Het eventueel verwijzen voor een schuldregeling, schuldbemiddeling.
 • Het leren zelfstandig financiën te regelen.
 • Deelnemer heeft een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven en is zich bewust van het uitgavenpatroon.

Opzet

Onderstaande activiteiten bestaan uit een groepsgerichte aanpak waarin systematisch de volgende aspecten worden doorlopen:

 • Inventarisatie van schulden, inkomsten, uitgavenpatroon en   oorzaken van financiële problematiek.
 • Bewustwording van de consequenties van (dure) leningen, het niet openen van post, het niet betalen van rekeningen e.d.
 • Opstellen van een nieuw huishoudboekje op grond van inkomsten, uitgaven en schulden.
 • Feitelijk schrappen van oude posten (opzeggen abonnementen, wegdoen auto, aanpassen mobiel gebruik etc).
 • Opstellen van een individueel budgetadvies (indien noodzakelijk en mogelijk).
 • Regelen van afbetaling schulden (indien noodzakelijk verwijzing naar lokale organisatie voor bemiddeling, schuldregeling en/of inkomensbeheer.
 • Controle op naleven van huishoudboekje.
 • Evaluatie.

Resultaat

 • Kandidaat heeft overzicht van zijn/haar financiële situatie en kan schulden oppakken en regelen.
 • Kandidaat heeft geleerd hoe hij/zij om moet gaan met financiën en kan de financiële situatie bespreekbaar maken.

Resultaten

Actie Reactie

Marlies heeft een aantal jaren gewerkt in een bedrijf wat failliet is gegaan.  Zij is in aanmerking gekomen voor een uitkering en zit uiteindelijk een aantal jaar thuis. Frustraties over het werk wat beëindigd is met een minimaal inkomen, waardoor zij in de schulden is geraakt.

Samen met Marlies, hebben we de schulden opgepakt en betalingsregelingen getroffen, haar administratie is weer in orde gemaakt. Zij heeft weer overzicht. Gezien haar werkverleden heeft zij goede kansen op de arbeidsmarkt. Marlies heeft de keuze tussen thuiszitten en blijven mokken over het feit dat zij geen werk meer heeft bij het bedrijf- óf gebruik maakt van de ervaring binnen dat bedrijf richting arbeidsmarkt.

Marlies weet beter om te gaan met wat minder geld en staat positief tegenover werk waarbij zij zal starten met minder salaris dan zij gewend was. Uiteindelijk is zij gestart bij een klein administratiekantoor (familiebedrijf) waar zij inmiddels haar plek gevonden heeft. Marlies is gelukkig met de stappen die zij genomen heeft en heeft weer een positief toekomstbeeld.

 

Debby heeft bij de intake aangegeven dat zij niet gaat werken. Zij slikt zenuwtabletten, plastabletten en medicijnen tegen een te hoge bloeddruk. Zij is alleenstaande moeder van een zoontje van 6 jaar. Komt uit een relatie met veel geweld waardoor zij haar zoon optimaal moet beschermen. Zij zal haar zoon niet loslaten.

Er is gewerkt aan verwerking van het verleden. Opvoeding en communicatie met haar zoon. Debby had veel overtuigingen die haar beperkte en haar veel stress opleverde. Samen met Debby hebben we besproken wat de mogelijkheden voor haar zijn en wat de uitwerking kan zijn op haar zoon. Gedurende de tijd zag Debby haar toekomst steeds positiever, door een andere manier van denken en door het bewust worden van de invloed van haar negatieve gedachten.

Debby heeft uiteindelijk (als eerste van de groep) een baan gevonden bij een bioscoop. Het gaat goed met haar. Debby is 4 maanden later bij ons gekomen met lekkere chocolade. Ze vertelde dat ze een uitnodiging heeft gekregen van het bedrijf voor een personeelsfeestje en daardoor voor het eerst sinds jaren het gevoel had deel uit te maken van de maatschappij.
Twee jaar later komen wij Debby tegen in een restaurantje waar zij zit te eten met haar zoon. Vanaf het moment dat Debby is gaan werken is het contact met haar zoon beter geworden. Hij is minder angstig en weet zich sociaal beter te bewegen. Debby slikt geen medicijnen meer.

Individuele Coaching

Anouk is een vrouw met een turbulent verleden. Zij heeft 2 kinderen die uit huis zijn geplaatst. Anouk moet aantonen dat zij de zorg van haar kinderen weer op zich kan nemen. Eens in de 6 weken mag zij haar kinderen, onder begeleiding, zien. Anouk heeft 9 maanden in detentie gezeten. In haar verleden heeft zij te maken gehad met verwaarlozing en mishandeling. Zij is boos over wat haar is overkomen en is teleurgesteld in instellingen.

Gedurende de individuele gesprekken wordt Anouk zich steeds bewuster van haar gedrag en welke invloed dat kan hebben op anderen. Zij wordt geconfronteerd met haar houding als slachtoffer. Haar aandacht is vooral gericht op het verleden. Zonder het verleden te negeren wordt Anouk meegenomen naar nieuwe mogelijkheden en haar verantwoordelijkheid hierin. Zij leert haalbare doelen te stellen, zoals gesprekken bij instellingen goed voorbereiden en met een realistisch voorstel te komen. Stappen zetten buiten huis; richting sportschool, vrienden en arbeidsmarkt.

Anouk ziet haar kinderen vaker, zonder begeleiding. Zij is begonnen met een BBL opleiding richting zorg. Zij is zich bewust van haar presentatie en maakt hier positief gebruik van. De stap naar een psycholoog is gezet.