Solvare
  Nazarethstraat 48a
  5021 VX Tilburg

  MEER GEGEVENS

Welkom bij Solvare

Specialist in groepstrainingen en individuele coaching van alleenstaande vrouwen met kinderen, die gebruik maken van een uitkering. Samen met hen bouwen we aan een betere toekomst.Actie Reactie

Doelgroep

De doelgroep van het traject Actie Reactie bestaat uit alleenstaande vrouwen met kinderen, die gebruik maken van een uitkering. Meestal speelt een ingewikkelde mengeling van problemen de vrouwen parten, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt onoverbrugbaar lijkt. Niets is minder waar, als de deelnemers na enige tijd in staat zijn hun leven op orde te krijgen…

Doelstelling van Actie Reactie

Het doel van het traject is duidelijk: uitstroom. Dat kan geheel of gedeeltelijk zijn. Natuurlijk heeft niet iedere cliënt dezelfde mogelijkheden. Maar elke cliënt heeft de mogelijkheid deel te nemen aan het arbeidsproces. De filosofie van Solvare is klip en klaar:

 • schoon schip maken met praktische problemen (b.v. kinderopvang);
 • inzicht bieden en gedrag aanpassen in financiële mogelijkheden;
 • een evenwicht bereiken tussen doelen van individu en gezin/ familie;
 • een mentale verandering maken die leidt tot het aanpakken van kansen.

Opzet van Actie Reactie

Het traject duurt 13 weken. Solvare houdt vooraf een persoonlijke intake, die kan ook plaatsvinden bij de cliënt thuis. In overleg met de casemanager wordt een persoonlijk doel vastgesteld. Het aantal contacturen loopt op van 9 tot 15 uur per week. In het traject staan de volgende thema’s centraal:

 • Financiële huishouding en risico van schulden (aanpak schulden);
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen);
 • Verkenning van de arbeidsmarkt en bemiddeling (leren presenteren en solliciteren).

Voor mensen met een taalachterstand heeft Solvare Taal, Actie Reactie ontwikkeld!

Individuele coaching

D.m.v. individuele gesprekken begeleidt Solvare mensen, die gebruik maken van een uitkering, richting arbeidsmarkt. Meestal speelt een ingewikkelde mengeling van problemen de deelnemers parten, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt onoverbrugbaar lijkt. Niets is minder waar, als de deelnemers na enige tijd in staat zijn hun leven op orde te krijgen.

Alle aspecten en hulpmiddelen van coaching worden ingezet om de cliënt sterker en weerbaarder te maken voor een succesvolle (terug)keer op de arbeidsmarkt. Communicatie met de opdrachtgever is voor Solvare zeer belangrijk, je kan als opdrachtgever heldere en goede verslaglegging verwachten, evenals een wekelijkse terugkoppeling waar en hoe de cliënt staat in het traject.

Opzet van Individuele Coaching

Solvare houdt vooraf een persoonlijke intake, die kan ook plaatsvinden bij de cliënt thuis. In overleg met de opdrachtgever wordt een persoonlijk doel vastgesteld. Door wekelijkse bijeenkomsten werkt de deelnemer, samen met Solvare, aan het vastgestelde doel.
In het individuele traject staan de volgende thema’s centraal:

 • Financiële huishouding en risico van schulden (aanpak schulden)
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen)
 • Verkenning van de arbeidsmarkt en bemiddeling (leren presenteren en solliciteren).

Insights Discovery

Insights Discovery brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart. Het systeem, gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Gustav Jung, gebruikt een praktische kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

Insights Discovery is een wetenschappelijk gevalideerde, dus statistisch betrouwbare onderzoeksmethode. Het systeem presenteert een overzichtelijke en begrijpelijke uitkomst van vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten:

Vurig RoodStralend GeelZacht Groen en Helder Blauw.

Iedereen heeft en gebruikt alle vier de kleuren. De voorkeursvolgorde en intensiteit van het inzetten van deze kleuren verschillen echter per persoon en bepalen zo onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

Insights discovery - goede dag en slechte dag

Insights Discovery maakt gebruik van een waardevrije kleurentaal die goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. Het profiel is toepasbaar op alle niveaus van uw organisatie. Het systeem is beschikbaar in 25 talen en 35 landen. Het invullen van de online (meerkeuze-)vragenlijst vergt maximaal 20 minuten. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery Profiel opgesteld.

Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen, te waarderen en te benutten. Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.

Ook geeft het Insights Discovery Profiel u inzicht in de mate waarin u investeert in zowel uw kwaliteiten als uw minder ontwikkelde kanten, in waar uw grootste uitdagingen liggen, of waar u misschien uitdaging mist.

Dit alles maakt het Insights Discovery Profiel tot een uniek instrument dat aan de ene kant uitdaagt te stretchen op minder ontwikkelde kanten, en aan de andere kant stimuleert te groeien vanuit kracht.

De onderwerpen die in Ieder profiel zijn opgenomen, zijn: 

 • persoonlijke stijl en aanpak
 • belangrijkste sterke en zwakke punten
 • waarde voor het team
 • communicatiestijl
 • mogelijke blinde vlekken
 • tegengestelde type
 • suggesties voor ontwikkeling

 

Persoonlijke ontwikkeling

Bent u op zoek naar een prikkelende verdieping van inzicht in uw huidige werk, of onderzoekt u een wezenlijke koerswijziging van uw professionele ambities? We geven vorm en inhoud aan persoonlijke ontwikkeltrajecten voor professionals. Dat kan direct op de werkvloer zijn, maar ook buiten de context van het werk. Het resultaat is een glasheldere impuls tot ontwikkeling.

 • U bent overtuigd van de noodzaak tot een volgende stap in uw carrière, maar wilt graag meer inzicht in de richting die het beste bij u past?
 • U ziet in uw functioneren patronen en wilt daar meer over weten?
 • U ervaart dat u niet alleen aan functionele eisen moet voldoen, maar ook over 'personal skills' moet beschikken voor meer succes en wilt uzelf daarin verrijken? 

Als licensed practitioners door Insights Benelux leveren wij u daarbij een Insights Discovery profiel met een persoonlijke terugkoppeling. Zo'n profiel geeft inzicht in uw persoonlijke stijl. Die stijl is bepalend voor uw effectiviteit in uw omgeving. De Zwitserse psychiater Carl Jung definieerde de kenmerken van onze persoonlijke stijl aan het begin van de 20e eeuw. Hij deed dat door een analyse te maken van bewustzijnsinstellingen, de rationele en de irrationele functie van de mens. 

Het zijn ook deze gebieden die in een Insights Discovery profiel worden gescoord. De uitkomst wordt gepresenteerd in een leesbaar en praktisch profiel van uzelf, dat een mooie start van uw ontwikkeling is. Omdat er in duidelijke en waardevrije taal staat beschreven wat uw voorkeuren zijn, ziet u hoe u zich verhoudt tot anderen. Het gaat daarbij onder andere over uw managementstijl, uw communicatieve voorkeuren en uw mogelijke blinde vlekken. We helpen u bij het uitbreiden van uw mogelijkheden om effectief te zijn in het contact met anderen.

Moniek Sol is geaccrediteerd als licensed practitioner door Insights Benelux om te werken met het Insights Discovery systeem.

© The Insights Group Ltd, 2010. All rights reserved.

Resultaten

Actie Reactie

Marlies heeft een aantal jaren gewerkt in een bedrijf wat failliet is gegaan.  Zij is in aanmerking gekomen voor een uitkering en zit uiteindelijk een aantal jaar thuis. Frustraties over het werk wat beëindigd is met een minimaal inkomen, waardoor zij in de schulden is geraakt.

Samen met Marlies, hebben we de schulden opgepakt en betalingsregelingen getroffen, haar administratie is weer in orde gemaakt. Zij heeft weer overzicht. Gezien haar werkverleden heeft zij goede kansen op de arbeidsmarkt. Marlies heeft de keuze tussen thuiszitten en blijven mokken over het feit dat zij geen werk meer heeft bij het bedrijf- óf gebruik maakt van de ervaring binnen dat bedrijf richting arbeidsmarkt.

Marlies weet beter om te gaan met wat minder geld en staat positief tegenover werk waarbij zij zal starten met minder salaris dan zij gewend was. Uiteindelijk is zij gestart bij een klein administratiekantoor (familiebedrijf) waar zij inmiddels haar plek gevonden heeft. Marlies is gelukkig met de stappen die zij genomen heeft en heeft weer een positief toekomstbeeld.

 

Debby heeft bij de intake aangegeven dat zij niet gaat werken. Zij slikt zenuwtabletten, plastabletten en medicijnen tegen een te hoge bloeddruk. Zij is alleenstaande moeder van een zoontje van 6 jaar. Komt uit een relatie met veel geweld waardoor zij haar zoon optimaal moet beschermen. Zij zal haar zoon niet loslaten.

Er is gewerkt aan verwerking van het verleden. Opvoeding en communicatie met haar zoon. Debby had veel overtuigingen die haar beperkte en haar veel stress opleverde. Samen met Debby hebben we besproken wat de mogelijkheden voor haar zijn en wat de uitwerking kan zijn op haar zoon. Gedurende de tijd zag Debby haar toekomst steeds positiever, door een andere manier van denken en door het bewust worden van de invloed van haar negatieve gedachten.

Debby heeft uiteindelijk (als eerste van de groep) een baan gevonden bij een bioscoop. Het gaat goed met haar. Debby is 4 maanden later bij ons gekomen met lekkere chocolade. Ze vertelde dat ze een uitnodiging heeft gekregen van het bedrijf voor een personeelsfeestje en daardoor voor het eerst sinds jaren het gevoel had deel uit te maken van de maatschappij.
Twee jaar later komen wij Debby tegen in een restaurantje waar zij zit te eten met haar zoon. Vanaf het moment dat Debby is gaan werken is het contact met haar zoon beter geworden. Hij is minder angstig en weet zich sociaal beter te bewegen. Debby slikt geen medicijnen meer.

Individuele Coaching

Anouk is een vrouw met een turbulent verleden. Zij heeft 2 kinderen die uit huis zijn geplaatst. Anouk moet aantonen dat zij de zorg van haar kinderen weer op zich kan nemen. Eens in de 6 weken mag zij haar kinderen, onder begeleiding, zien. Anouk heeft 9 maanden in detentie gezeten. In haar verleden heeft zij te maken gehad met verwaarlozing en mishandeling. Zij is boos over wat haar is overkomen en is teleurgesteld in instellingen.

Gedurende de individuele gesprekken wordt Anouk zich steeds bewuster van haar gedrag en welke invloed dat kan hebben op anderen. Zij wordt geconfronteerd met haar houding als slachtoffer. Haar aandacht is vooral gericht op het verleden. Zonder het verleden te negeren wordt Anouk meegenomen naar nieuwe mogelijkheden en haar verantwoordelijkheid hierin. Zij leert haalbare doelen te stellen, zoals gesprekken bij instellingen goed voorbereiden en met een realistisch voorstel te komen. Stappen zetten buiten huis; richting sportschool, vrienden en arbeidsmarkt.

Anouk ziet haar kinderen vaker, zonder begeleiding. Zij is begonnen met een BBL opleiding richting zorg. Zij is zich bewust van haar presentatie en maakt hier positief gebruik van. De stap naar een psycholoog is gezet.